SLK: Saarte Liinid ei anna reiside taastamiseks vajalikku infot

Muhumaa Rohuküla sadamas.

FOTO: Andrus Karnau

Saaremaa Laevakompanii hinnangul ei mõista AS Saarte Liinid endiselt probleemi tõsidust Heltermaa sadamas, mis paneb Muhumaa liinile naasmise lähinädalail tõsise küsimärgi alla.

Saaremaa Laevakompanii juhatuse esimees Tõnis Rihvk nentis, et Saarte Liinide vastused vedaja päringutele on üldsõnalised ning ei paku välja ühtegi konkreetset lahendust ega tähtaega, mil turvalisus sadamas tagatud saab.

«Paratamatult jääb tunne, et Saarte Liinid ei taju jätkuvalt probleemi tõsidust. Sadamate valdaja andis äsja meile nõuande opereerida sadamas sõukruvisid kasutamata – see võrdub sisuliselt soovitusega süüa liha ilma hammasteta. See on absurdne ja ebaadekvaatne. Riskid on väga kõrged – ohus on reisijate turvalisus, ohus on normaalne reisiliiklus Hiiumaa ja mandri vahel ning ohus on parvlaev Muhumaa, millesse on tehtud märkimisväärsed investeeringud. Me ei saa panna oma reisijaid, laevaperesid, laevu ja ettevõtjate kaubaveoseid ohtu sellepärast, et sadamate esindajad ei tee oma tööd ega kiirusta kriisi lahendamisega,» lausus Rihvk.

Saaremaa Laevakompanii esitas sadamate valdajale AS-ile Saarte Liinid reedel ametliku järelepärimisele, millele nädalavahetusel saadetud vastuses tõdes Saarte Liinid, et Heltermaa sadamas parvlaeva Muhumaa kail on «põhjaplaadistuse osas tekkinud muret tekitav olukord plaadistuse kaiotsa poolses osas».

Küsimusele, millal on tagatud merepõhja plaadistusest tulenev saja protsendiliselt ohutu laevaliiklus sadamas, vastab Saarte Liinid, et merepõhja plaadistus vajab tugevdamist koos erosiooni tõkestamiseks väljatöötatud projekti realiseerimisega, mille kohta täna lahendus puudub, ning vajadusel tuleb teha täiendavaid uuringuid; lisaks tuleb kiiresti realiseerida plaadistuse ajutine kaitsmine koos osalise erosiooni tõkestamisega. Saarte Liinid teeb ettepaneku, et kuni tööde teostamiseni ei saa kasutada laeva täisvõimsuses ning sadamas seismisel tuleks peatada sõukruvid.

Rihvk märkis, et Saaremaa Laevakompanii on AS-ile Saarte Liinid korduvalt rõhutanud, et parvlaev Muhumaad saab kasutada piiratud mahus liiniveoks Heltermaa sadamas vaid juhul, kui Saaremaa Laevakompanii saab sadama valdajalt enne probleemide lõplikku kõrvaldamist väga detailsed navigeerimistingimused ning AS Saarte Liinid annab vedajale ametliku kirjaliku garantii korvata saja protsendiliselt kõik võimalikud ebakvaliteetsetest sadamarajatistest põhjustatud kahjud.

«Hoolimata meie korduvatest meeldetuletustest ootame seda ametlikku kirjalikku kinnitust siiani. Samas on liiklus Heltermaa-Rohuküla liinil praktiliselt halvatud ning seda tähtajatult. Eeldame, et esimesel võimalusel koguneks Saarte Liinide nõukogu, aitamaks kiirendada kriisile lahenduse leidmist.»