Reisiteenuseid müüvad veebisaidid ei järgi ELi tarbijaõigusi

FOTO: Panther Media / Scanpix

2013. aastal kogu Euroopa Liidus läbi viidud uuringust selgus, et 552st kontrollitud reisiteenuseid pakkuvast veebisaidist 382 ei järginud ELi tarbijaõigusi.

Tänu Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kooskõlastatud tegevusele on nüüdseks saavutatud olukord, kus 62 protsenti kontrollitud veebisaitidest kohtleb kliente nõuetekohaselt. Ülejäänud 38 protsendi suhtes kavatsetakse võtta lisameetmeid ja Euroopa asutused jätkavad tööd tarbijaõiguste kaitse tagamisel.

«ELis broneerib iga kolmas internetikasutaja reisi ja majutuskoha veebis. Nad peavad olema kindlad, et internetibroneering on turvaline ja usaldusväärne. Ja me ei jäta jonni enne, kui tarbijaõigused on täielikult tagatud,» ütles ELi tarbijaküsimuste volinik Neven Mimica.

Kontrollimisel selgus, et kõigest 31 protsenti kontrollitutest järgis täielikult ELi eeskirju. Seejärel võtsid liikmesriikide asutused oma riigis ühendust nõuetele mittevastavaid veebisaite haldavate äriühingutega, et kohustada neid täitma ELi tarbijaõigust. Muude liikmesriikide veebisaitide puhul paluti abi vastavast liikmesriigist. Nüüdseks on 173 veebisaidil vead parandatud. 209 veebisaidi suhtes on menetlus pooleli ja 52 ettevõtjat on lubanud vead oma veebisaidil parandada.

Kontrollimisel püüti kindlaks teha, kas info teenuste põhiomaduste kohta on hõlpsasti kättesaadav, kas hind esitatakse varakult ja kas see sisaldab võimalikke hinnalisandusi, kas veebisaitidel on e-posti aadressid, kuhu on võimalik küsimusi ja kaebusi esitada, ning kas enne ostu sooritamist esitatakse veebisaidil ostutingimused selges ja arusaadavas keeles.

162 veebisaidil puudus kohustuslik info, nt kaupleja nimi, eelkõige tema e-posti aadress, mille kaudu kliendid saaksid kauplejaga otse ühendust võtta. 157 veebisaidil puudusid selged kaebuste esitamise juhised. 133 veebisaidi puhul selgus, et võimalikke hinnalisandusi, nt pagasitasu, kindlustustasu, eelisjärjekorras pardale mineku tasu, ei pakuta tegelikult valikuvõimalusena. 112 veebisaidil ei näidatud teenuse koguhinda eelnevalt broneeringu kõikide elementide hinnaga koos.

ELis ostab üha enam inimesi reisiteenuseid veebi kaudu. Eurostati ülevaatest 2012. aasta e-ostude kohta selgub, et tunamullu broneeris Euroopa internetikasutajatest rohkem kui kolmandik oma lennupiletid või hotellimajutuse veebis. Reisimise, turismi ja nendega seotud majandussektorite osakaal ELi SKPs on umbes kümnendik. 2011. aastal tegid eurooplased üle ühe miljardi reisi ja neist ligi 80 protsenti ELis.