L, 19.09.2020

Imiku kõrvalt tööl käimine lapsele halvasti ei mõju

Imiku kõrvalt võib tööl käia küll, aga kodus tuleb kõik tööasjad unustada ja ainult lapse päralt olla, nendib professor Waldfogel.

FOTO: SCANPIX

Noor ema võib rahuliku südamega tagasi tööle oma karjääri edendama minna kõigest paar-kolm kuud peale lapse sündi- see ei kahjusta kuidagi lapse edasist arengut, selgus Ameerika Ühendriikides tehtud uuringust.

Verivärske USAs tehtud uuring annab selle läbiviijate sõnul esimest korda täieliku pildi kõikidest teguritest, kuidas ema varajane tööle naasmine mõjutab imiku intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, kirjutas ajaleht The Guardian. Uuringus kaardistati nii emast eemaloleku kui ka väliste tegurite mõju lapse arengule ja heaolule.

«Hea uudis on, et me ei täheldanud mingeid ebasoodsaid mõjusid, mida oleks põhjustanud ema varajane tööle naasmine,» ütles Ameerika akadeemik, Londoni Majanduskooli külalisprofessor Jane Waldfogel. Uuring on tema sõnul selles mõttes ainulaadne, et seni on kõik varasemad uuringud lähtunud küsimusest: kui kõik muu püsib muutumatuna, kuidas mõjutab siis last ema tööle minek.

«Tegelikult muutub ju kõik: perekonnasisesed suhted, perekonna sissetulek, ema vaimne tervis- kõik muutub, kui ema töötab, nii et me võtsime oma uuringus ka kõik need asjaolud arvesse,» kirjeldas Waldfogel.

Seni on tema sõnul noori lapsevanemaid kahe aastakümne vältel hirmutatud väidetega, nagu mõjuks alla aastase lapse ema tööleminek lapse heaolule ja tervisele halvasti.

New Yorgi Columbia ülikoolis 1000 lapsega tehtud uuringust aga ilmnes, et ehkki ema töölkäimisel lapse esimesel eluaastal esinesid teatud kõrvalmõjud, oli sel ka suuri plusse: ema sissetuleku ja heaolu tunduv paranemine, mis võimaldas paremat hoolitsust ka lapsele. Ehkki Waldfogeli sõnul on umbes 30 tundi nädalas tehtav osalise tööajaga töö imiku emale soovitatavam kui täistööajaga tööl käimine, on lapsevanemaks olemine tema sõnul peamiseks faktoriks.

«On äärmiselt tähtis, kui vastuvõtlik on lapsevanem lapse vajadustele. Isegi need naised, kes töötavad rohkem kui 30 tundi nädalas, võivad täielikult korvata oma lapsest eemaloleku, olles kodus täielikult lapse päralt,» nentis ta.

Varasemates uuringutes, kus vaadeldi poole aasta jooksul peale sünnitust tööle minevate laste arengut, täheldati, nagu jääksid nad võrreldes koduste emade lastega arengus maha. Nüüdseks on aga selgunud, et suurem sissetulek ja paranenud heaolu koos kvaliteetse lapsehoiuteenusega, mida suurem sissetulek võimaldab,  kompenseerivad lapsele emast eemaloleku.