L, 19.09.2020

Rakveres tuleb hariduse päev

Rakvere gümnaasium.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Lääne-Viru Omava­lit­suste Liit ja Lääne-Viru maavalitsus korral­davad 26. augustil kella 9.30-16 Rakvere gümnaasiumis iga-aastase haridu­se päeva, mille eesmärk on maa­kondlikult oluliste haridusküsimuste arutamine.


Te­ge­mist on haridusvaldkonna osapoolte ühisseminariga.
Ainesektsioonidel on võimalus korraldada hariduse päe­va raames oma augustinõupidamisi.

Hariduse päevale on kutsutud Lääne-Virumaa õpetajad, koolijuhid, õppejõud, koo­lieelsete lasteasutuste juhid ja kõik teised, kes tunnevad huvi haridusvaldkonna vas­tu ning on sellega seotud.

Tänavuse hariduspäeva läbivad teemad on õpetaja ja tervis ning lapse andekus ja väärtuskasvatus.

Hariduse päeval esinevad teiste seas TTÜ psühholoogia õppetooli lektor Liina Randmann, Mainori kõrgkoo­li juhtimisinstituudi õppejõud Kaidi Kiis, Kaarel Zil­mer jt.