Psühhiaatrid: usklikud kogevad Jeruusalemma sündroomi

Usklikud Jeruusalemma läänemüüri ehk nutumüüri juures

FOTO: SCANPIX

Iisraeli linn Jeruusalemm on paljude usklike, nii juudiusuliste, kristlaste kui moslemite jaoks püha linn.

Psühhiaatrid on samas täheldanud, et osa sellesse linna palverännaku tegevatest usklikest kogeb seal vaimseid häireid ja hallutsinatsioone, edastab Discovery News.

Vaimse tervise eksperdid on ristinud Jeruusalemmas kogetavad psüühilised häired Jeruusalemma sündroomiks.

Psühhiaatrite sõnul kogevad sellist sündroomi ka isikud, kellel ei ole varasemast vaimseid häireid ega psühhootilisi episoode.

On ka neid psühhiaatreid, kes seostavad selliseid häireid üldiselt palverännakute tegemisega ning seda ei kogetavat ainult Jeruusalemmas, vaid ka teistes palverännakute linnades.

«Selliseid uusi sündroome ilmub aeg-ajalt psühhiaatriakirjandusse ning nendest kirjutajad arvavad, et on avastanud midagi uut. Tegemist võib olla hoopis peidetud vaimsete häirete ilmnemisega,» arvas USA New Yorgi Albert Einsteini meditsiinikolledži psühholoogiaosakonna esindaja Simon Rego.

Jeruusalemma sündroomi kirjeldasid esmakordselt 2000. aastal Iisraeli psühhiaatrid.

Iisareli psühhiaatrid tõid näiteks 1200 palverändurist turisti, kes vajasid Jeruusalemmas olles mitmete erinevate vaimsete häirete tõttu meditsiiniabi.

Nende sõnul jagunesid selle sündroomi all kannatajad kolme gruppi. Esimese grupi inimestel oli varasemast psühhoose ning nad arvasid, et on tegelased piiblist. Näiteks üks ameeriklane, kellel oli diagnoositud skisofreenia, pidas end kohtumõistjaks Simsoniks. Ta külastas Jeruusalemma, kuna tal oli kinnisidee võtta nutumüürist  ehk läänemüürist ära kiviplokk. Politsei sekkus ning ta toimetati pärast uuringuid psühhiaatriahaiglasse.

Teise gruppi kuulujatel on varem olnud mõningaid vaimseid häireid, kuid nad on paranenud. Nad on tavaliselt mingite usulahkude esindajad, kes ootavad Jeesuse taasilmumist. Selle grupi näiteks oli toodud hea vaimse tervise juures olnud sakslane, kes õppis Jeruusalemmas judaismi, kuid tal tekkis Püha Haua kirikus psühhoos. Oletatakse, et selle kiriku asupaigas löödi kunagi Jeesus ristile.

Kolmanda grupi esindajatel ei ole varasemast vaimseid kõrvalekaldeid ega haigusi, kuid neil ilmnesid need Jeruusalemmas. Pärast Iisraelist lahkumist neil enam seda ei esinenud.

1200 Jeruusalemma sündroomi alla kannatajast vaid 42 kuulusid kolmandasse gruppi.

Üsna mitmed psühhiaatrid ei pea Jeruusalemma sündroomi iseseisvaks sündroomiks. Nad arvavad, et varasemast vaimse häirega isikutel tekivad Jeruusalemmas haigusnähud nii reisistressist kui võõras, religioosselt tähtsas kohas olemisest.