Suvitajate solk uputab Muhu saare üle

Muhulaste kanalisatsioonisüsteem vajab ümbervahetamist.

FOTO: SCANPIX

Järjest kasvav suvemuhulaste arv on suurendanud Muhu saarel tekkiva reovee hulka ja viinud rivist välja Liiva puhastusseadme, mille tõttu on järjekorrad majapidamistes tekkinud solgi äraviimiseks juba mitmenädalased.

«Paljud inimesed teevad juba ettepaneku, et pumbake mahuti tühjaks ja laske mu oma põllu peale, aga meie seaduste kohaselt ei tohi inimeste heitvett isegi oma põllu peale panna,» rääkis Muhus reovee kogumisega tegeleva Muhu Varahalduse OÜ juht Erkki Noor, kuna inimesed ei saa enam kogumismahutite täitumise tõttu ei tualetis ega vannis käia, vahendab Saarte Hääl.

Noore sõnul on Liiva reoveepuhasti suuteline ära seedima vaid Liiva asula trasside reovee, kuid eramajapidamiste solgi puhastamiseks ei ole selle puhasti projekteerimisel nagu mõeldudki. ASi Kuressaare Veevärk juhatuse liige ja Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel põhjendas puhasti häireid sellega, et purglast tuleb küllaltki kõrge kontsentratsiooniga reovett ja puhasti aktiivmuda on saanud kahjustada.

Saaremäel selgitas, et kogumiskaevude reovee puhastamine on Liiva puhastile lisateenus ja puhasti võimsus ei jõua kogumiskaevudest tuleva solgi mahtudele enam kaugeltki järele, mistõttu kogumiskaevude reovee käitlemiseks tuleks leida mingisugune muu lahendus, mille tarvis võtab vald ühendust teadlastega ja korraldab oktoobris ümarlaua.

Refereeritud artiklit saab täismahus lugeda Saarte Häälest.