Oo, mu jumal! Porno vaatamine teeb usklikuks

FOTO: SCANPIX

Pornograafia ja religiooni vahel ei peaks sidet olema, kuid USAs hiljuti tehtud uuring näitas, et porno vaatamine tegelikult kasvatab usku jumalasse.

USA Oklahoma ülikooli uuringus ilmnes, et inimesed, kes vaatasid pornot rohkem kui üks kord nädalas, olid usklikumad kui need, kes vaatasid pornot harvemini ja juhuslikult, edastab Daily Mail.

Mida vähem inimene pornot vaatas, seda vähem religioosne ta oli.

Uurijate arvates võib porno ja usu seose põhjuseks olla ühiskonnas kehtivad moraalireeglid ja süütunne, et porno on midagi, mille pärast tuleb häbeneda.

Teada on, et religioosed grupid ja kogukonnad ei kiida pornot ja selle vaatamist heaks, samuti arvatakse, et pornot vaatavad need, kes on kaotanud usu jumalasse.

«Värske uuring näitas, et mida sagedamini pornot vaadati, eriti aga kui vaataja oli religioosne, seda enam tunti süümepiinu ja häbi, kuna porno ja usk ei sobi kokku,» selgitas uurija Samuel Perry.

Perry ja ta kolleegid uurisid 1314 täiskavanut ajavahemikus 2006  - 2012. Katsealused pidid vastama porno ja religiooniga seotud küsimustele, samuti vaadati nende reageeringut pornovideotele. 

Ilmnes, et pornot vaatavad naised on rohkem religioossed kui mehed ning suured pornovaatajad on samas väga usklikud.

«Isikud, kes vaatasid pornot väga vähe või ei vaadanud üldse, olid religioonide ja usu suhtes kahtleval seisukohal. Nad  ei pidanud end usklikeks. Samas need, kes vaatasid pornot palju, otsisid oma süütundele religioonis lunastust,» selgitas Perry.

Porno sagedased vaatajad külastasid keskmisest rohkem kirikut ja käisid jumalateenistustel või missadel.

Perry arvates on usklike porno vaatamine kahe otsaga, kuna ühelt poolt eemalduvad nad oma religioosusest, tegeledes «räpasega», teiselt poolt aga otsivad süümepiinade tõttu religioonis ja jumalas lunastust.