T, 29.09.2020

Tarbijakaitseamet: Cherry väljastatud pakettreiside eest vastutavad tegelikud reisikorraldajad

Cherry teatas maikuus tegevuse lõpetamisest.

FOTO: Cherry.ee / kuvatõmmis

Pakettreisilepingust tulenevad kohustused tarbijate ees tuleb täita vautšerile märgitud vastutaval reisikorraldajal, leidis tarbijakaitseamet.

Üleeile avaldas Cherry Media OÜ tarbijakaitseametile, et peatab kogu oma tegevuse ning esitas samas avalduse reisiettevõtjana tarbijate ees võetud pakettreisilepingutest tulenevate kohustuste täitmise suutmatuse kohta.

Cherry Media OÜ on vahendanud kolme reisikorraldaja – Wow Travel (Saksamaa), InterLux (Läti) ja Mainedd (Eesti) – pakettreise. Tarbijakaitseamet tutvus Cherry Media ja tegelike reisikorraldajate vahel sõlmitud käsunduslepingute sisuga ning oma seisukohta kujundades arvestas tsiviilseadustiku üldosa seaduses ja võlaõigusseaduses sätestatut.

Tarbijakaitseamet asus seisukohale, et kui reisijal on sõlmitud pakettreisileping ning tal on kehtiv broneering, siis on reisija ees vastutav tegelik reisikorraldaja. Muuhulgas ka siis, kui Cherry Media ei ole kokkulepitud ajal või tingimustel reisitasusid reisikorraldajale edasi kandnud. Cherry Media maksejõuetus ei mõjuta tarbija ja reisikorraldaja vahel sõlmitud lepingu kehtivust.

Eeltoodust lähtudes puudub reisikorraldajal õigus keelduda reisijate pakettreisile lubamisest ja nende teenindamisest vautšeril märgitud teenuse osas.

Oma nõude saab reisikorraldaja Cherry Media vastu hiljem esitada reisiettevõtja pankrotimenetluses, kuid kohustused tarbija ees tuleb täita vautšerile märgitud vastutaval reisikorraldajal.

Tarbijakaitseamet on oma seisukohad reisikorraldajatele teatavaks teinud ning eeldab, et tarbijatele tagatakse nende pakettreisilepingust tulenev õigus põhjendamatute ebamugavusteta.