K, 23.09.2020

Optilise illusiooni video: kui palju on klotse?

FOTO: Youtube

Internetis levib järjekordne optilise illusiooni video, millel küsitakse, kui palju on klotse.

Ühtpidi lugedes on neid kaheksa ja teistpidi seitse, kuidas see on võimalik?

Kui vaadata pilti tähelepanelikumalt, siis on näha, et pildi paremas servas on klotside vahe suurem kui vasakus servas. Esimesed viis klotsi on selgelt eristatavad, kuid segadus tekib kaugemal asuva viimase kolmega, mis näivad olevat väga lähestikku. Need kolm tekitavadki optilise illusiooni.  

Viis klotsi on niiöelda täisklotsid ja veel üks klots lõpus, mis annab kokku kuus täisklotsi, ülejäänud poolklotsid loovad visuaalse triki.