Dirhami haiakvaariumi loojate vastus loomakaitsjatele: me teeme teadust

Sea Star ehk Meritäht perekeskus

FOTO: Meritäht

EAS tutvustas hiljuti seitset rahvusvaheliselt huvipakkuvat pereatraktsiooni projekti, mida on kokku otsustatud toetada 15 miljoni euroga. 

Projektidest üks, Dirhamisse loodav perekeskus Sea Star ehk Meritäht tekitas aga loomakaitsjates meelehärmi, sest atraktsioonina on planeeritud akvaariumisse elama panna ka haid ja raid.

Praeguseks hetkeks on loomakaitsjad suutnud petitsioonile koguda peaaegu 10 000 allkirja. Ühtlasi on nad teinud ühispöördumise EASile, paludes hinnata projekti eetilisust ja sobivust nüüdisaegsesse loodussõbralikku ja progressiivsesse Eestisse.

«Meil on aega 250 tööpäeva, et panna paika projekti detailid. Oleme loonud mitmekülgse võrgustiku Eesti ja välismaa teadlastest ning teistest valdkonna asjatundjatest, kelle plaanime sellesse protsessi kaasata, et keskuses oleks kaladele maksimaalselt head tingimused,» sõnas projekti esindaja Mart Vahtel.

Ta lisas, et koostöös teadlastega saab paika ka valik nendest kaladest, kes lõpuks akvaariumitesse tuuakse. «Kuivõrd meie jaoks on ülioluline Eesti loodus ja veekeskkond, plaanime luua ka siin elavate merekaladele ja järvekaladele eraldi akvaariumid, et arendada teadmist sellest, kes meie veekogudes elavad».

«Suur osa Meritähe keskusest on planeeritud teadustöö arendamisele, et anda siinsetele teadlastele senisest paremad ja avaramad võimalused ning tingimused teadustööks. Külastuskeskuse puhul näeme üliolulist rolli inimeste, eeskätt laste ja noorte harimisel ja teadlikkuse tõstmisel, et nad mõistaksid juba varakult, kui õrn on veekeskkond, kus kalad elavad».

Ta rõhutas, et eesmärk on arendada teadlikkust, teadmust ja teadust, ning et keskuse äriline pool toetab selle sihi realiseerimist.

«Olen mere ja loodusega olnud seotud aastakümneid ning kogenud hoolimatu inimtegevuse mõju õrnale merekeskkonnale vahetult ja isiklikult. Ma tean väga hästi, kui vähe on vaja selleks, et loodus tasakaalust välja viia. Seepärast soovime «Meritähe» projektiga tuua looduse inimestele võimalikult lähedale, et inimestel tekiks sügavam mõistmine ja austus meid ümbritseva suhtes,» kinnitas Vahtel.