Põhja-Inglismaa Hadrianuse valli juurest leiti 25 roomlaste kirja

Vindolanda kindlusest leitud kirjutised

FOTO: Wikipedia.org

Ühendkuningriigis Põhja-Inglismaal asub kuulus Hardianuse vall, mille lasi rajada Rooma keiser Hadrianus (eluaastad 76  - 138), et kaitsta impeeriumi piire šoti hõimude kallaletungide eest.

Briti meedia teatel alustati 151 kilomeetri pikkuse valli, mis ulatub Suurbitannia idarannikult läänerannikule, ehitamist 122. aastal pKr ja viimastel aastakümnetel on selle juures toimunud mitmeid väljakaevamisi. 

Hadrianuse vall Põhja-Inglismaal

FOTO: wikipedia.org.

Briti arheoloogide teatel leidsid nad valli juures nüüd tehtavatel väljakaevamistel roomlaste 25 õhukestel, tänapäeva postkaarte meenutavatel puittahvlitel kirja, mis pärinevad Hadrianuse valli ehitamise eelsest ajast, ajavahemikust 85 – 92 pKr.

Vindolanda kindlusest leitud kirjutised / wikipedia.org

FOTO: Wikipedia.org

Esimesel sajandil pKr asus tänapäeva Northumberlandis Hadrianuse valli lähedal Vindolanda kindlus, kus elasid nii piiri kaitsvad sõdurid. Kindlusest väljapool asus küla.

Arheoloogide sõnul on need igapäevaelu kajastavad kirjad kirjutatud selle kindluse elanike poolt. Kaks kirja on kirjutanud mees nimega Masculus, kes esimeses palub meestele õlut juurde ja teises palub end mõneks ajaks töökohustusest vabastada.

Vindolanda kindlusest leitud kirjutis / wikipedia.org

FOTO: Wikipedia.org

Arheoloogide sõnul säilisid need kirjadega puidust tahvlid tänu sellele, et olid sügaval pinnases, kuhu õhk juurde ei pääsenud.

Ladina keele ekspertide abiga loodetakse kõik leitud kirjad tõlkida inglise keelde.

Vindolanda kindluse alalt on ka varem kirjutisi leitud ja selle tõttu on osad seal kunagi elanud inimesed teada, kuid nüüd leitud kirjadega lisandus uusi nimesid.

Osa Vindolanda kindlusest / wikipedia.org

FOTO: Wikipedia.org

Juba 1970. – 1980. aastatel leiti Vindolandast mõned õhukestel puittahvlitel kirjad, mis olid väga hästi säilinud ning need tekitasid huvi. Ka 1992. aasta väljakaevamistel leiti veel mõned, nüüdne leid andis uut infot.  

Leidude seast enamik on kirjutatud õhukesele kasepuidule, kuid on paar kirja, mis on kirjutatud tammepuidust tahvlitele, olles viide, et need ei ole tavalised kirjad, vaid poliitiliselt tähtsad. Samuti on tammepuidul tint paremini säilinud.

Hadrianus (Imperator Caesar Divi Traiani Parthici Divi Nervae Traianus Hadrianus Augustus; sünninimi Publius Aelius Hadrianus; 24. jaanuar 76 Italica – 10. juuli 138) oli Vana-Rooma keiser 11. augustist 117 kuni surmani.

Rooma keiser Hadrianus (76 - 138 pKr) / wikipedia.org

FOTO: Wikipedia.org

Ta lõpetas om valitsemisajal sõja Partiaga, loobus Armeeniast ja Mesopotaamiast ning asus kindlustama riigipiiri. 122 pKr alustati tema käsul Britannias Solway lahest Tyne'i suudmeni kulgeva 17 kindluse ja 80 väravaga Hadrianuse valli ehitamist. Tugevdati Ülem-Germaania ja Reetia vahelist piirivööndit ning kindlustati Doonau piiri.

Keiser Hadrianus läks ajalukku reisiva keisrna, ta külastas 121 – 125 Rooma impeeriumi ida- ja lääneprovintse ning Aafrikat ning 128 – 132 taas idaprovintse.

Samuti oli ta esimene Rooma keiser, kes kandis habet.