Põhja-Korea meedia teatas kuninglikust haualeiust

Goguryeo hauakompleks

FOTO: Wikipedia.org

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA edastas ingliskeelse teate iidse kuningliku haua leidmise kohta, üllatades sellega nii lääne meediat kui arheolooge.

Põhja-Korea arheoloogid olevat leidnud piirilinna Kaesongi lähedalt Goguryeo dünastia, mis valitses Koreas 918 – 1392, valitseja Suk Jongi (eluaastad 1054 – 1105 pKr) mausoleumi, teatab ancient-origins.net.

Suk Jong oli Korea poolsaarel valitsenud Goguryeo dünastia 15. valitseja, ta matmispaik asub selle kuningriigi kunagises pealinnas Sonjok-ris.

«Korea Rahvademokraatliku Vabariigi arheoloogid koostöös kultuuripärandi säilitamise agentuuri ja teaduste akadeemiaga analüüsisid satelliitfotosid, mille abil leiti kunagise kuninga Suk Jongi, kes valitses 1096 – 1105, mausoleum. Kaesongi linna ja  Goguryeo arheoloogiamuuseumi abiga toimunud väljakaevamised leidsid aset mais ja juunis 20 päeva jooksul,» teatas KCNA.

Kahe Korea ja osaliselt Hiina alal laius sajandeid tagasi kuningriik, mille valitsejad maeti suurtesse haudadesse. Rahvusvaheliselt tuntakse matmispaika Goguryeo hauakompleksina, mille UNESCO pani 2004. aasta juulis maailmapärandi nimekirja.

Goguryeo hauakompleks / wikipedia.org

FOTO: Wikipedia.org

Goguryeo hauakompleksis on mitmeid grupihaudu, kuid ka üksikuid matmispaiku, mis pärinevad nimetatud dünastia valitsemisajast. Matmispaikades on säilinud seinamaalinguid, mis annavad vihjeid, kuidas Goguryeo dünastia ajal Koreas elati.

Goguryeo hauakompleksi üks seinamaalingutest / wikipedia.org

FOTO: Wikipedia.org

Goguryeo kuningriik oli üks kolmest Korea kuningriigist ajavahemikul 3. sajand eKr kuni 7. sajand pKr. Kuningriigi õitseng oli 5. sajandil pKr, kui selle territoorium ulatus Korea põhjaosast Kirde-Hiinasse.

Lääne arheoloogide teatel on Goguryeo hauad ehitatud kivist ja osa neist olid kaetud mätastega, sees on seinamaalinguid, millel on kujutatud lisaks ilupiltidele ka stseene igapäevaelust. Samuti on igas hauas sinna maetu portree.

Goguryeo hauadest üks kuulsamaid on haud number kolm, kuhu on väidetavalt maetud Hiina Hani dünastia ajastu Daifangi valitseja Dong Shou. Teda on kujutatud traditsioonilises Hiina valitsejarõivas istumas troonil ning teda ümbritsevad alluvad. Arheoloogid on veendunud, et Dong Shou on kattevari, sinna maeti hoopis mõni Goguryeo dünastia kuulsatest ja skandaalsetest valitsejatest.

Põhja-Korea ei avalda just sageli teavet seal leiduvate kultuuriväärtuste kohta, kuid KCNA avaldas nüüd leitud mausoleumi suuruse. See on põhja-lõuna suunal 29 meetrit pikk ja ida-lääne suunal 13 meetrit lai.