EASi turismiarenduskeskus: järgmise kahe aasta jooksul keskendutakse Eesti kui sihtkoha nähtavaks tegemisele

FOTO: Pixabay

Turismi arengukava teeb Eesti sihtkohana nähtavamaks ja keskendub edaspidi enam lisandväärtuse kasvule. Eesti riikliku turismiarengukava rakendusplaani alusel investeerib riik aastatel 2018-2020 turismi arendamisse üle 38 miljoni euro.

«Turism on oluline osa Eesti majandusest. Eesti kogutulu välisturismist oli 2017. aastal 1,89 miljardit eurot ning turismiteenused moodustasid koguekspordist üle kümnendiku ja teenuste ekspordist pea kolmandiku. Käesoleva aasta esimese kolme kvartali kokkuvõttes oli turismiteenuste eksport 1,55 miljardit eurot ning väljendas kasvu 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Järgneva kahe aasta jooksul tuleb hoida stabiilset kasvu ja tegutseda prioriteetsetel sihtturgudel,» sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Perioodi 2018–2020 strateegilisteks tegevussuundadeks on jätkuvalt Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine, rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide arendamine, turismitoodete kvaliteedi ja piirkondlike turismisihtkohtade arendus ning turismiinfo parem juhtimine.

Rakendusplaan panustab muuhulgas Eesti tuntuse suurenemisele äri- ja konverentsisihtmaana, rahvusvaheliste suursündmuste ning kultuuri- ja spordisündmuste korraldamisesse, mis muuhulgas aitavad vähendada turismi hooajalisust üle Eesti.

2019. aasta alguses avab EAS uuesti rahvusvaheliste konverentside toetuse taotlemise. Toetuse eelarve on 300 000 eurot aastas, millega on võimalus panustada 10 rahvusvahelise konverentsi Eestisse toomisesse ja läbiviimisesse.  

Eesmärkide saavutamiseks keskendub EASi turismiarenduskeskus koostöös partneritega rakendusplaani elluviimisel turistide üldarvu kasvatamise asemel kasvule just nendes valdkondades, mis toovad Eesti majandusse tulu kõige enam.

Konkurentsivõimeliste turismitoodete arendamiseks jätkatakse Turismiarenduskeskuse e-õppe keskkonna kaudu ettevõtete juhendamist välisturu nõudlusele vastavate toodete väljaarendamiseks ja turundamiseks.

Vastavalt kehtivale arengukavale on prioriteetseteks sihtturgudeks jätkuvalt Soome, Venemaa, Läti, Saksamaa, Suurbritannia, Norra ja Rootsi ning kaugturgudest Hiina, Jaapan ning USA. Olulises fookuses on Aasia turistide kiire kasvuga tegelemine.

Kuna arvuliselt on 2018. a kõige rohkem vähenenud turism Soomest (8% võrreldes 2017. a, majutatud turiste oli 2018. a esimese 3 kvartali kokkuvõttes 2017. a sama perioodiga võrreldes ligi 59 000 võrra vähem), on EASi turismiarenduskeskusel kavas 2019. aastal aktiivselt tegeleda nii Soome turu languse põhjuste analüüsiga kui koostöös turismiettevõtjatega Soome turule suunatud uute toodete, teenuste arendusega paralleelselt toimivate tegevustega turul nähtavam olemiseks.