N, 26.11.2020

«Targem kui 5.b» mängija võitis 50 000 krooni

Targem kui 5b.

FOTO: TV3

Laupäevaõhtuses TV3 saates «Targem kui 5.b» pani teadmised proovile Kassisabalt pärit Elle.

1. Esimese klassi emakeel: õige või vale - eesti keele kaashäälikud jagunevad suluta kaashäälikuteks ja sulghäälikuteks? Mängija arvas, et asi on vale. See vastus oli vale, kuid õnneks vastas tema pinginaaber Maria õigesti.

2. Esimese klassi loodusõpetus: milline neist metsloomadest ei sünnita pesas - karu, halljänes, rebane, põder, metssiga, orav? Elle pakkus, et need on põder ja halljänes, mis oli õige.

3. Teise klassi muusika: õige või vale - noot koosneb noodipeast ja noodijalast? Mängija arvas õigesti, et vastus on vale.

4. Teise klassi loodusõpetus: milline loomarühm on maailmas (sh Eestis) liigirohkeim? Elle teadis, et need on putukad.

5. Kolmanda klassi vene keel: mille järgi jagunevad vene keele sõnad kolme soo vahel? Mängija vastas, et sõna viimase tähe järgi, mis oli õige.

6. Kolmanda klassi kirjandus: mitu pöialpoissi elas koos Tuhkatriinuga? Elle teadis, et Tuhkatriinul polnud pöialpoistega mingit tegemist.

7. Neljanda klassi ühiskonnaõpetus: kuidas nimetatakse läbi aegade kõige väärikamaks peetud autasu, mida anti Eestis välja aastatel 1919-1925? Elle pakkus õigesti, et see oli Vabadusrist.

8. Neljanda klassi inimeseõpetus: nimeta kolm põhirassi. Mängija ütles, et need on europiidne, negriidne mongoliidne, mis oli õige.

9. Viienda klassi ajalugu: kuidas nimetatakse Eesti keskmise kiviaja asukaid? Elle piilus pinginaaber Kasparilt, kes vastas, et need olid paganad. (Õige oleks olnud Kunda kultuuri inimesed.)

Elle otsustas 50 000 krooni välja võtta.